dnes je 7.7.2022

Určení místa plnění pro účely DPH - 3. částGarance

13.6.2022, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

III. Místo plnění při prodeji zboží na dálku a při prodeji dovezeného zboží na dálku

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Vybrané chyby u kontrolního hlášeníGarance

7.6.2022, Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chyba v kontrolním hlášení obvykle vede k výzvě ze strany správce daně a k dodatečné administrativě pro daného plátce. Navíc pokud plátce nereaguje na výzvu řádně nebo včas, hrozí mu přísné sankce za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

DPH při vývozu zbožíGarance

23.5.2022, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vývoz zboží představuje jeden z nejvýznamnějších makroekonomických faktorů České republiky. Z pohledu daně z přidané hodnoty představuje plnění na výstupu, které může být osvobozeno od daně při splnění zákonných podmínek. Zákon č. 235/2004, o dani z přidané…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Určení místa plnění pro účely DPH - 2. částGarance

20.5.2022, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dalším ze série článků věnovaných problematice místa plnění u DPH budeme pokračovat v pravidlech pro stanovení místa plnění u zboží – a to při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Určení místa plnění pro účely DPH - 1. částGarance

13.5.2022, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V sérii článků bychom rádi připomenuli problematiku místa plnění u DPH. Jedná se o důležitou součást pravidel systému DPH, podle kterých se určuje, ve kterém členském státě je DPH splatná u jednotlivých druhů transakcí. Pravidla jsou poměrně komplikovaná a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

DPH při dovozu zbožíGarance

9.5.2022, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby povinné k dani, ať už jsou registrovanými plátci DPH či nikoliv, často dovážejí zboží ze třetí země do České republiky za účelem jeho dalšího prodeje anebo pro použití v rámci ekonomické činnosti, např. při výrobě finálního výrobku. Daň z přidané hodnoty…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Registrace k DPH mimo tuzemsko a možnost se jí vyhnout odvodem DPH přes tzv. One Stop ShopGarance

3.5.2022, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku jsou nastíněny situace, kdy může osobě, která vykonává ekonomickou činnost, vzniknout povinnost se registrovat v jiném členském státě Evropské unie nebo ve třetí zemi. Cílem článku je také nabídnout možnost, jak se v některých situacích…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Škody na majetku a jejich vliv na DPHGarance

13.4.2022, Olga Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem následujícího textu je vysvětlení postupů a podmínek pro provedení vyrovnání a úpravy odpočtu, dojde-li k odcizení, zničení či ztrátě majetku.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Den povinnosti přiznat daň - 3. částGarance

9.3.2022, Olga Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledním pokračování seriálu o dni povinnosti přiznat daň se blíže podíváme na přeshraniční transakce.  Předchozí díl najdete zde .

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Den povinnosti přiznat daň - 2. částGarance

7.2.2022, Olga Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V  první části článku  byly blíže rozebrány například situace související s nemovitostmi – jak dodání nemovitosti, tak dodávky spojené s jejich nájmem.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Den povinnosti přiznat daň - 1. částGarance

24.1.2022, Olga Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu bych ráda objasnila a shrnula pravidla týkající se dne, v němž plátci vzniká povinnost přiznat daň na výstupu, nebo (je-li uskutečněné plnění osvobozeno od daně) povinnost přiznat toto plnění. Z praxe vím, že si plátci často pletou i pojmy…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Základní principy uplatňování nároku na odpočet DPHGarance

17.1.2022, Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupy a principy uplatnění nároku na odpočet DPH lze shrnout do několika základních zákonných pravidel, kterými by se měl daňový subjekt řídit.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Technické zhodnocení v zákoně o DPHGarance

20.12.2021, Ing. Petr Vondraš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmínku o technickém zhodnocení najdeme v §§ 4, 78 a 78a ZDPH. Byť výskyt není nejčastější, jde o téma důležité, protože technické zhodnocení nebývá o pár desítkách tisíc, ale často o statisících či milionech korun. Co se pod samotným termínem technické…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Daňové přiznání k DPH za poslední zdaňovací období kalendářního roku 2021Archiv

1.12.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové přiznání k DPH za poslední zdaňovací období kalendářního roku má výjimečné postavení a zásadním způsobem se liší od ostatních daňových přiznání k DPH podávaných po celý kalendářní rok. S trochou nadsázky lze hovořit o jakési „závěrce” v oblasti daně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Překročení obratu pro vznik plátcovstvíGarance

19.11.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH upravuje skutečnosti, při jejichž naplnění se osoba povinná k dani stane plátcem DPH v ČR. S výjimkou dobrovolné registrace dochází ke vzniku plátcovství tzv. ze zákona, osoba se tedy stane plátcem DPH se všemi povinnostmi, i když nepodá přihlášku…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Způsoby zajištění daníGarance

9.11.2021, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle správného zjištění a stanovení daní je cílem správy daně také zabezpečení jejich úhrady. K tomuto účelu jsou podle § 167 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád” nebo „DŘ”) uplatňovány tyto…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Aplikace DPH ve stavebnictví a u nemovitostí - 3. částGarance

21.10.2021, Olga Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Aplikace DPH ve stavebnictví a u nemovitostí - 2. částGarance

5.10.2021, Olga Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Novinky v DPH u e-shopů schválenyGarance

24.9.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parlament definitivně schválil změny v DPH při obchodování se zbožím na dálku či poskytování vybraných služeb konečným spotřebitelům obsažené ve sněmovním tisku č. 867.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Aplikace DPH ve stavebnictví a u nemovitostí - 1. částGarance

15.9.2021, Olga Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oblast nemovitostí je z pohledu aplikace DPH jednou z nejsložitějších. Důvodem je skutečnost, že zákon o DPH neřeší a ani nemůže řešit všechny situace, které praxe přináší, a metodické vedení finanční správy v podobě informací GFŘ publikovaných na webu,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Přepočet cizí měnyGarance

1.9.2021, Ing. Petr Vondraš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jediný český prvek, který musí být na daňovém dokladu, je hodnota daně v korunách – viz § 29 odst. 1 písm. l) ZDPH. Vše ostatní může být v jiné měně, v jiném jazyce. Jak správně přepočítat cizí měnu na koruny, je cílem následujících…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Sankce u DPH po novele daňového řáduGarance

26.8.2021, Mgr. Filip Wágner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za porušení povinností v oblasti daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH”) se udělují poměrně přísné sankce. Řada ustanovení týkajících se právě oblasti sankcí se od 1. ledna 2021 významně změnila. Sankce jsou přitom poměrně vysoké a mohou znamenat pro plátce…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Zálohy, bonusy, voucheryGarance

18.8.2021, Ing. Petr Vondraš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco u dodání zboží a poskytnutí služby existuje často na první pohled jasná vazba mezi plněním a zdaněním/osvobozením, zálohy, bonusy a vouchery jsou obchodní instrumenty, kde vazba ke konkrétnímu plnění již tak silná není nebo alespoň ne hned na první…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

K účinnosti novely zákona o DPHGarance

1.7.2021, Olga Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K 1. červenci 2021 byla Česká republika povinna zajistit účinnost novely zákona o DPH obvykle označované jako e-commerce. Klíčové změny se totiž dotýkají obchodování přes internet, tedy zejména e-shopů. Původně byla změna na evropské úrovni naplánována už od…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH v příkladechGarance

25.6.2021, Mgr. Filip Wágner, Zdroj: Verlag Dashöfer

I když většina plátců DPH neposkytuje plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet, může se s ním v praxi v určitých případech setkat, například pokud taková plnění nakoupí či zcela výjimečně poskytne. V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

E-shopy v rámci EU od 1. 7. 2021 - 2. částGarance

7.6.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novelizace zákona o DPH, který obsahuje změny v DPH při obchodování se zbožím na dálku či poskytování vybraných služeb konečným spotřebitelům obsažené ve sněmovním tisku č. 867, má nabýt účinnosti od 1. 7. 2021. Třetí čtení je naplánováno na 104. schůzi…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Opravné položky k cizoměnovým pohledávkámArchiv

26.5.2021, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní postup při tvorbě opravné položky k cizoměnové pohledávce jsme léta aplikovali dle letité dohody koordinačního výboru Komory daňových poradců a ministerstva financí. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny k rozvahovému dni (okamžik, ke kterému je…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

E-shopy v rámci EU od 1. 7. 2021 - 1. částArchiv

25.5.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v DPH při obchodování se zbožím na dálku či poskytování vybraných služeb konečným spotřebitelům obsažené ve sněmovním tisku č. 867 ještě stále mají naději na schválení před očekávaným datem účinnosti od 1. 7. 2021. S tímto datem povinné transpozice změn…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Obrat pro účely DPHGarance

27.4.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapesní zloděj, krasobruslařka, řečník i firma mají stejný cíl – obrat! První nechce být chycen, druhá by nerada upadla, třetí jej chce mít vtipný a čtvrtý co nejvyšší. Pojem obrat má v češtině i další významy, nás ovšem bude zajímat ten, který speciálně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Mezinárodní poskytování služeb v příkladechGarance

19.4.2021, Mgr. Filip Wágner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě prodejů zboží a poskytování služeb v tuzemsku jsou v současné době časté transakce se zahraničním prvkem. Jelikož současné technologie umožňují poskytovat služby i na dálku, poskytují i čeští podnikatelé své služby do zahraničí či zahraničním subjektům.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Problematika DPH v neziskové sféře u registrovaných plátců - dokončeníGarance

1.4.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Časté chyby u sazeb DPHGarance

23.3.2021, Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doměrek u daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH”) je často způsoben nesprávným uplatněním sazby DPH na výstupu. Může se jednat i o uplatnění nároku na odpočet DPH ve vyšší sazbě DPH, než je tomu podle zákonných pravidel. Spolu s doměrkem je často také stanoven…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Problematika DPH v neziskové sféře u registrovaných plátců - 5. částGarance

19.3.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Podávání souhrnného hlášeníGarance

9.3.2021, Mgr. Filip Wágner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě přiznání k dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH”) a kontrolního hlášení může být plátce DPH či identifikovaná osoba povinna podávat také souhrnné hlášení. Taková povinnost vzniká, pokud daný daňový subjekt prodává zboží do Evropské unie (dále jen „EU”)…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Problematika DPH v neziskové sféře u registrovaných plátců - 4. částGarance

8.3.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Problematika DPH v neziskové sféře u registrovaných plátců - 3. částGarance

19.2.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Aktuální informace z oblasti DPH za 2. pololetí 2020Garance

9.2.2021, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Problematika DPH v neziskové sféře u registrovaných plátců - 2. částGarance

7.2.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V  první části článku  jsme se mimo jiné věnovali správnému rozdělení poskytovaných plnění do režimu osvobozených plnění s nárokem a bez nároku na odpočet, u zdanitelných plnění přiřazení příslušné sazby daně nebo aplikaci režimu přenesení daně na jiného…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Brexit a jeho dopady do DPHGarance

2.2.2021, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Brexit neboli vystoupení Spojeného království Velké Británie (dále jen „Velká Británie” nebo „VB”) z Evropské unie započalo oznámením záměru vystoupit z Evropské unie podle článku 50 konsolidovaného znění Smlouvy o Evropské unii. Původní datum vystoupení mělo…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Praktické otázky k DPH často řešené v roce 2020Garance

25.1.2021, Olga Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu shrnuji dotazy posluchačů nejčastěji pokládané na seminářích pořádaných v uplynulém roce. Třídím je podle ustanovení, k nimž se vztahují, a odpovědi vždy zdůvodňuji odkazem na konkrétní paragraf zákona o…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Problematika DPH v neziskové sféře u registrovaných plátců - 1. částGarance

10.12.2020, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvodní články Problematika DPH v neziskové sféře – 1. část a 2. část obsahovaly základní pojmy a byly směřovány zejména neplátcům ve vazbě na vznik identifikované osoby a na registraci plátce, ale tyto pojmy jsou samozřejmě důležité také pro již existující…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Novinky v DPH od roku 2021Garance

3.12.2020, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Blížící se konec roku bývá obdobím příprav na změny v daních od roku příštího. Ty jsou v českých podmínkách zpravidla spojeny s nejistotou, jak dopadne legislativní proces. Například návrh novelizace týkající se obchodování se zbožím v rámci EU s navrženou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Pravidla pro zdaňovací období u DPHGarance

23.11.2020, Mgr. Filip Wágner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Velká četnost podávání přiznání k dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH”) přispívá k administrativní náročnosti této daně pro plátce DPH, protože podává přiznání buď dvanáctkrát do roka, pokud je měsíčním plátcem DPH, anebo čtyřikrát do roka u kvartálního…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Působnost Odvolacího finančního ředitelstvíGarance

10.11.2020, Mgr. Filip Wágner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový subjekt v praxi komunikuje se svých místně příslušným prvostupňovým správcem daně, ale může se stát, že se bude ve vymezených případech obracet na jeho nadřízený orgán, což je Odvolací finanční ředitelství. Nejčastěji půjde v praxi o v situaci, kdy…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Problematika DPH v neziskové sféře - 1. částGarance

2.11.2020, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aplikace DPH u neziskových subjektů, tj. právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, je jednou z nejkomplikovanější oblastí. Neziskové subjekty vznikají podle různých právních předpisů, mají přidělené identifikační číslo a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Daňová kontrola u daně z přidané hodnotyGarance

26.10.2020, Mgr. Filip Wágner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Největší procento daňových kontrol představuje prověřování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH”). Finanční úřad buď provádí daňové kontroly namátkově, nebo kvůli konkrétním pochybnostem, například pokud v rámci vyhledávací činnosti zjistí určité pochybnosti,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Časté chyby při podávání DPH výkazůGarance

19.10.2020, Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Často na sebe plátce DPH přivolá kontrolu ze strany správce daně provedením chyby ve výkaznictví pro účely daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH”). Daňová tvrzení, kam patří přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení, jsou přitom podávaná ve velké…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Daňové identifikační číslo z pohledu DPHGarance

6.10.2020, Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Často si na sebe plátce DPH v podstatě přivolá daňovou kontrolu či jinou formu prověřování kvůli nesprávnému vykazování různých údajů v kontrolním hlášení. Jedním z nejdůležitějších údajů vůbec zejména pro účely DPH je daňové identifikační číslo (dále jen…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Uplatňování DPH u hotelů a penzionůGarance

18.9.2020, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatňování daně z přidané hodnoty u plnění poskytnutých hotely či penziony není v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) specificky vymezeno. Při stanovení místa plnění, data uskutečnění…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Aktuality z oblasti DPH za 1. pololetí 2020Garance

5.8.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu r. 2020 byl již několikrát novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), a jak vyplývá z návrhů a vývoje legislativních prací, lze do konce roku 2020 předpokládat ještě další novelizace…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...