dnes je 24.7.2019
Nejnovější

Osvobozená plnění - DPHGarance

23.7.2019, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem daně z přidané hodnoty jsou všechny aktivity, které činí plátce DPH v rámci své ekonomické činnosti. Uskutečnění plnění včetně povinnosti přiznat daň je také například u neekonomické činnosti (pokud plátce uplatnil nárok na odpočet DPH).

Dostupné v časových verzích: 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

§ 2 ZDPH - Předmět daněGarance

18.7.2019, Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 2 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 2 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 2Předmět daně(1) Předmětem daně jea) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus

Tabulkový přehled významných změn vyplývajících z daňového balíčku 2019 - 2. částGarance

17.7.2019, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámka redakce: první část tabulkového přehledu věnující se daním z příjmů, spotřebním daním a daňovému řádu, naleznete  ZDE .

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

DPH a rodinný důmGarance

8.7.2019, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba zabývající se poradenstvím, plátce DPH, staví rodinný dům, v kterém bude mít i prostory pro podnikání (kancelář, chodba + soc. zařízení). Stavební povolení je na stavbu rodinného domu. S dodavatelskou firmou na hrubou stavbu je dohodnuto, že bude…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Neplátce DPH, který fakturuje do EUGarance

2.7.2019, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je nějaká částka, kterou když neplátce DPH v ČR přesáhne při fakturaci do EU, tak se povinně stává plátcem DPH? Pro případnou registraci k DPH není podstatná fakturace do EU, ale uskutečnění plnění s místem plnění v tuzemsku. Pokud dodává ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

§ 55 ZDPH - Pojišťovací činnostiGarance

1.7.2019, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 55 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 55 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 55Pojišťovací činnostiPojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumía) poskytování ...

Dostupné v časových verzích: 2019
Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus

Přefakturace ve sdruženíGarance

1.7.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak má vypadat faktura ve sdružení při přefakturaci DPH mezi společníky a jak se má postupovat? Ve společnosti postupují společníci podle obecných principů pro vystavování daňových dokladů, jako by si navzájem uskutečňovali plnění, a sice ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Prodej majetku na splátky dle kupní smlouvyGarance

28.6.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě notářského zápisu ze dne 1. 4. 2019 máme kupní smlouvu na movitý majetek - 20 kusů vozů a betonovacích věží. Jde o prodej z A, s. r. o., do B, s. r. o. (obě s. r. o. účtujeme). Protože jde o auta, v TP bude nadále zapsaná fa A jako vlastník a fa B…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Kauce u pronajímaného bytu a její užitíGarance

27.6.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majitel nemovitosti (plátce DPH), fyzická osoba, která má příjmy dle § 9 ZDP, inkasuje na počátku uzavření nájemního vztahu kauci. Kauce je uložena na podúčtu a peníze nejsou používány. V této situaci přijatá částka není jeho příjmem z hlediska daně z příjmu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Opravný daňový dokladGarance

27.6.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o nápovědu, jak si lze vysvětlit a v praxi zajistit změnu dle § 42 odst. 6 ZDPH ? V praxi vystavíme opravný daňový doklad-dobropis např. v 4/2019. Následující dny ještě během 4/2019, což může být např. jen 5 dní, vynaložíme úsilí k ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus
více článků
Nejčtenější

Změny v zákoně o DPHGarance

17.5.2019, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z oblasti DPH připomeneme v následujícím textu změny zákona o DPH platné od 1. 1. 2019 či později a také upozorníme na výklady správce daně. Zmíníme i změny velkým daňovým balíčkem od 1. 4. 2019 a další novinky.

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Daň z přidané hodnoty - zálohy a závdavkyGarance

17.4.2019, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu o zálohách je zaměřena na: 1. Vymezení ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus

Služby v EU a třetí zeměArchiv

10.4.2018, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu rozebíráme mechanismus fungování služeb, a to tzv. přeshraničních služeb v rámci Evropské unie („EU”) a se třetími zeměmi („3Z”).

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Sazba DPH u převodu nemovité věciArchiv

29.2.2016, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební firma v roce 2015 zahájila stavbu rodinného domu pro sociální bydlení. V roce 2016 se chystá dům prodat. Chtěla bych se zeptat, zda si myslím správně, že dům s pozemkem a zahradou, která je součástí domu, společnost prodá včetně 15% DPH. Nebo pozemek…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuGarance

26.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přenesení daňové povinnosti je založen na principu, že v případě poskytnutí plnění plátcem jinému plátci daň z přidané hodnoty nepřiznává osoba, která plnění poskytla, ale příjemce daného plnění. Funguje to obdobně jako při pořízení zboží z jiného…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 177/2019 Sb. novela zák. č. 340/2015 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 178/2019 Sb. novela zák. č. 115/2001 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 179/2019 Sb. novela zák. č. 634/1992 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 180/2019 Sb. novela vyhl. č. 229/2008 Sb. (vyšlo dne: 19.7.2019 v částce č. 78)
  • 181/2019 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 19.7.2019 v částce č. 78)
  • 182/2019 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 19.7.2019 v částce č. 78)
  • 183/2019 Sb. ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 (vyšlo dne: 19.7.2019 v částce č. 78)
  • 184/2019 Sb. novela nař. vl. č. 351/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.7.2019 v částce č. 79)
  • 185/2019 Sb. novela nař. vl. č. 57/2015 Sb. (vyšlo dne: 25.7.2019 v částce č. 79)
  • 186/2019 Sb. ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (vyšlo dne: 25.7.2019 v částce č. 79)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Specialista na účetnictví - 2. stupně (pokročilý)

5.8. – 8.8.2019, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Na semináři si prohloubíte účetní znalosti. Objasníme Vám provázanost nákladů a výnosů, aktiv a pasiv v souvislosti s hospodařením společnosti. Pomůžeme účetním se zorientovat v účetních výkazech, ukážeme provázanost účetních operací během kalendářního roku s návazností na roční závěrku a uzavření účetního období. Ukážeme daňovou optimalizaci hospodářského výsledku až k výpočtu výsledné daně z příjmů právnických osob. Pomocí finanční analýzy se seminář zaměří na hospodaření společnosti, na schopnost společnosti vytvářet nové zdroje k dosažení zisku.

Specialista na majetek

26.8. – 29.8.2019, Praha, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Majetek je základním stavebním kamenem každé společnosti. Může mít různou podobu, přičemž pro každý typ majetku platí různá účetní a daňová pravidla. Cílem této akademie je představit účetní a daňovou problematiku pro každý důležitý typ majetku. Zájemci se seznámí s problematikou dlouhodobého majetku, finančního majetku, zásob a pohledávek. Důraz je kladen na účetní řešení dané problematiky a v oblastech, kde je to důležité, je tento účetní pohled rozšířen o daňové aspekty. Absolvováním akademie získá absolvent přehled o transakcích, se kterými se v této oblasti může setkat.

DPH 2019 v praxi - příklady, příklady, příklady...

26.9.2019, Praha, Olga Holubová

Účastníci si pomocí praktických příkladů procvičí uplatňování DPH v aktuálním znění, důraz bude kladen na obtížná či nejednoznačná ustanovení zákona. Mnohé příklady budou zaměřeny i na ustanovení, jejichž novelizace je v legislativním procesu, aby se posluchači mohli na budoucí změny snáze připravit. Podle aktuálního vývoje budou zařazeny i poslední příspěvky projednávané na Koordinačním výboru MF a KDP ČR a nejnovější judikatura. Bude ponechán dostatečný prostor pro dotazy a konzultace. Prosíme, aby si posluchači s sebou přinesli zákon o DPH.

Specialista na účetnictví - 1. stupně

1.10. – 4.10.2019, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Začínajícím účetním pomůžeme zvládnout základní problematiku účetnictví. Vícedenní seminář zachycuje komplexní přehled vedení účetnictví. Informuje o základních povinnostech účetních jednotek, o vedení účetní agendy, o soustavě metodických prvků a postupů, mezi něž například patří bilanční princip, podvojnost účetních zápisů, souvztažnost účtů, účet a soustava účtů, účetní dokumentace, oceňování a inventarizace majetku. Dále se zaměříme na účtování jednotlivých druhů majetku, závazků, pohledávek, kurzových rozdílů, mezd, DPH a jiných daní. Ke snadnému pochopení dané problematiky jsou ke každé oblasti přidány příklady z praxe.

Cestovní náhrady 2019

14.10.2019, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Daňový kalendář
červenec 2019
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Nejbližší daňová povinnost
24.7.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za červen

Další povinnosti tohoto dne...
PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba přihlášení a zakoupení produktu

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.7.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 23.7.2019
 1 EUR25,55 CZK (+0,02)
 1 USD22,87 CZK (+0,1)
 1 GBP28,44 CZK (+0,06)
 100 RUB36,21 CZK (+0,07)
 100 JPY21,15 CZK (+0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí