dnes je 23.8.2019
Nejnovější

Rozdíl mezi nájmem a ubytovací službou, nájem nemovité věci a DPHGarance

22.8.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s problematikou poskytování nájmu nebo ubytování je nutno upřesnit, že pro účely zákona o DPH je osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, osobou povinnou k dani.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

§ 40 ZDPH Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státuGarance

21.8.2019, Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 40 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 40 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 40Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu(1) ...

Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus

§ 25 ZDPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státuGarance

19.8.2019, Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 25 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 25 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 25Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus

Aktuální informace z oblasti DPHGarance

19.8.2019, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Článek shrnuje dění v oblasti DPH v prvním pololetí roku 2019. ČR V roce 2019 vstoupilo v ČR v účinnost již několik novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH”). Zákon č. 283/2018 Sb . ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

§ 19 ZDPH Dodání a pořízení dopravních prostředků uvnitř zemí EUGarance

16.8.2019, Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 19 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 19 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 19Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie( ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus

Ohlédnutí za dubnovou novelou zákona o DPHGarance

16.8.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslední větší novelizace zákona o DPH zákonem č. 80/2019 Sb. účinná od 1. 4. 2019 přinesla řadu změn. V tomto článku se vracíme pouze k vybraným novinkám, jejichž dopady popisujeme na příkladech.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

§ 16 ZDPH Pořízení zboží z jiného členského státuGarance

14.8.2019, Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 16 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 16 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 16Pořízení zboží z jiného členského státu(1) Pořízením zboží z jiného ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus

Souhrnný daňový dokladGarance

13.8.2019, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Téma článku odpovídá názvu, věnovat se budeme specifickému daňovému dokladu pro účely daně z přidané hodnoty, který je běžně plátci využíván, neboť snižuje administrativu spojenou s evidencí DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

§ 14 ZDPH Poskytnutí službyGarance

12.8.2019, Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 14 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 14 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 14Poskytnutí služby(1) Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus

§ 13 ZDPH Dodání zbožíGarance

9.8.2019, Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 13 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 13 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 13Dodání zboží(1) Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus
více článků
Nejčtenější

Služby v EU a třetí zeměArchiv

10.4.2018, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu rozebíráme mechanismus fungování služeb, a to tzv. přeshraničních služeb v rámci Evropské unie („EU”) a se třetími zeměmi („3Z”).

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Vypořádací a zálohový koeficientArchiv

7.9.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce je povinen krátit nárok na odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění, která použije podle § 72 odst. 6 ZDPH k uskutečnění:

Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

DPH a fakturace mezi společníky společnostiGarance

23.8.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedná se o zdanitelné plnění podléhající základní sazbě DPH, pokud společník společnosti, právnická osoba, plátce daně, fakturuje druhému společníku mzdové náklady a pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ve výši nákladů, které jeho zaměstnanci…

Přístupné pro předplatitele: DU profi

ZaokrouhleníGarance

4.6.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 36 odst. 5 ZDPH - Základ daně § 37 ZDPH - Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby Novelizací se mění pravidla pro zaokrouhlení daně a základu daně při platbách v hotovosti. Zaokrouhlení do 31. 3. 2019 Podle znění zákona o DPH do 31. ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi plus

Změny v zákoně o DPHGarance

2.8.2019, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z oblasti DPH připomeneme v následujícím textu změny zákona o DPH platné od 1. 1. 2019 či později a také upozorníme na výklady správce daně. Zmíníme i změny velkým daňovým balíčkem od 1. 4. 2019 a další novinky.

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 202/2019 Sb. mění zákon č. 29/2000 Sb. a zákon č. 319/2015 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 86)
  • 203/2019 Sb. mění zákon č. 218/2003 Sb., zákon č. 141/1961 Sb. a zákon č. 293/1993 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 86)
  • 204/2019 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 87)
  • 205/2019 Sb. novela zák. č. 153/1994 Sb., č. 154/1994 Sb. a č. 289/2005 Sb. (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 87)
  • 206/2019 Sb. novela zák. č. 226/2013 Sb. a č. 17/2012 Sb. (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 87)
  • 207/2019 Sb. novela zák. č. 186/2013 Sb. (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 87)
  • 208/2019 Sb. novela zák. č. 252/1997 Sb. a č. 256/2000 Sb. (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 87)
  • 209/2019 Sb. novela zák. č. 91/1996 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 87)
  • 210/2019 Sb. novela zák. č. 72/2000 Sb. a č. 435/2004 Sb. (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 87)
  • 211/2019 Sb. o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 88)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Specialista na majetek

26.8. – 29.8.2019, Praha, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Majetek je základním stavebním kamenem každé společnosti. Může mít různou podobu, přičemž pro každý typ majetku platí různá účetní a daňová pravidla. Cílem této akademie je představit účetní a daňovou problematiku pro každý důležitý typ majetku. Zájemci se seznámí s problematikou dlouhodobého majetku, finančního majetku, zásob a pohledávek. Důraz je kladen na účetní řešení dané problematiky a v oblastech, kde je to důležité, je tento účetní pohled rozšířen o daňové aspekty. Absolvováním akademie získá absolvent přehled o transakcích, se kterými se v této oblasti může setkat.

Specialista na němčinu pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky - začátečník

25.9. – 23.10.2019, Praha, Mgr. Ondřej Veselý

Nároky na pracovníky v účetnictví a daních dnes nezahrnují pouze výbornou znalost oboru, ale stále více také dobrou znalost cizího jazyka. V běžných kurzech se vyučuje gramatika, obecná slovní zásoba a konverzace, což je potřebné, ovšem z hlediska profese často nedostatečné. Odpovědí je tato akademie pro specialisty na cizí jazyk v ekonomické rovině. Kurz sleduje dvě úrovně znalosti: jednak úroveň obecně jazykovou, zaměřenou na rozvoj znalostí o gramatice, slovní zásobě a výslovnosti za současného rozvíjení základních komunikativních kompetencí (čtení, psaní, poslech a mluvení), a jednak úroveň profesní, zaměřenou na rozvoj účetní a daňové terminologie studiem odborné slovní zásoby a prací s autentickými materiály v cizím jazyce (odborné články, faktury, smlouvy, zákony apod.). Absolvování akademie umožní účastníkům pracovat s cizojazyčnými dokumenty a efektivně komunikovat cizím jazykem jak v psané, tak v mluvené podobě.

Specialista na angličtinu pro účetní, ekonomy a daňové pracovníky - začátečník

27.9. – 25.10.2019, Praha, Mgr. Ondřej Veselý

Nároky na pracovníky v účetnictví a daních dnes nezahrnují pouze výbornou znalost oboru, ale stále více také dobrou znalost cizího jazyka. V běžných kurzech se vyučuje gramatika, obecná slovní zásoba a konverzace, což je potřebné, ovšem z hlediska profese často nedostatečné. Odpovědí je tato akademie pro specialisty na cizí jazyk v ekonomické rovině. Kurz sleduje dvě úrovně znalosti: jednak úroveň obecně jazykovou, zaměřenou na rozvoj znalostí o gramatice, slovní zásobě a výslovnosti za současného rozvíjení základních komunikativních kompetencí (čtení, psaní, poslech a mluvení), a jednak úroveň profesní, zaměřenou na rozvoj účetní a daňové terminologie studiem odborné slovní zásoby a prací s autentickými materiály v cizím jazyce (odborné články, faktury, smlouvy, zákony apod.). Absolvování akademie umožní účastníkům pracovat s cizojazyčnými dokumenty a efektivně komunikovat cizím jazykem jak v psané, tak v mluvené podobě.

Specialista na účetnictví - 1. stupně

1.10. – 4.10.2019, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Začínajícím účetním pomůžeme zvládnout základní problematiku účetnictví. Vícedenní seminář zachycuje komplexní přehled vedení účetnictví. Informuje o základních povinnostech účetních jednotek, o vedení účetní agendy, o soustavě metodických prvků a postupů, mezi něž například patří bilanční princip, podvojnost účetních zápisů, souvztažnost účtů, účet a soustava účtů, účetní dokumentace, oceňování a inventarizace majetku. Dále se zaměříme na účtování jednotlivých druhů majetku, závazků, pohledávek, kurzových rozdílů, mezd, DPH a jiných daní. Ke snadnému pochopení dané problematiky jsou ke každé oblasti přidány příklady z praxe.

Cestovní náhrady 2019

14.10.2019, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Daňový kalendář
srpen 2019
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Nejbližší daňová povinnost
23.8.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za červenec
PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba přihlášení a zakoupení produktu

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
23.8.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za červenec
Kurzy měn 22.8.2019
 1 EUR25,79 CZK (-0,01)
 1 USD23,26 CZK (+0,03)
 1 GBP28,29 CZK (+0,12)
 100 RUB35,45 CZK (+0,21)
 100 JPY21,82 CZK (+0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí