dnes je 21.1.2020

Nejnovější

Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2020 na základě změny směrnice o DPHGarance

21.1.2020, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento text se věnuje pouze významným změnám, které jsou vyvolány novelou směrnice rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších směrnic (dále jen „směrnice o DPH”), která vychází ze směrnice Rady (EU) 2018/1910, kterou se…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Balíček daňových změn od 1. 1. 2020Garance

15.1.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů v částce 152 uveřejněn zákon č. 364/2019 Sb., ze dne 17. prosince 2019, kterým se s účinností od 1. 1. 2020 mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Jedná se o další z tzv.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Pozdní registrace k DPHGarance

13.1.2020, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

FO byla nyní (listopad) zpětně zaregistrována k DPH od 1. 5. 19. Teď musí podat řádné přiznání k DPH za květen až říjen 2019?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Dobropis pro čínského odběrateleGarance

10.1.2020, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V červenci 2019 jsme prováděli službu (práce na movité věci) - opracování formy pro čínského zákazníka. Řídili jsme se § 9 odst. 1 ZDPH, kdy místem plnění je stát, kde má sídlo příjemce služby. V daňovém přiznání jsme plnění uvedli na řádek 26.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Náležitosti daňového dokladuGarance

8.1.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme česká firma, plátce DPH. Pro odběratele z JČS, taky plátce DPH, jsme v JČS uskutečnili dodání zboží s instalací v JČS. Fakturu vystavujeme s 0% DPH. Jaké přesné formulace bychom k tomuto obchodnímu případu na faktuře měli mít, abychom splnili všechny…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

DPH z prodeje zaměstnancům za cenu nižší než je obvykláGarance

7.1.2020, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodáváme zaměstnanci notebook 4 roky starý, za cenu nižší než je cena obvyklá. Zaměstnanec není osoba spojená. Z jaké ceny odvedeme DPH? Z ceny za kterou notebook prodáváme nebo z ceny obvyklé?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

§ 47 ZDPH Sazby daně u zdanitelného plněníGarance

6.1.2020, Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 47 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.1.2020 Předchozí §§ 47 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 47Sazby daně u zdanitelného plnění(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus

DPH z inventury skladu materiáluGarance

6.1.2020, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výsledkem inventury skladu materiálu bylo zjištěno manko ve výši 5 tis Kč. Tento výsledek je však rozdíl mezi úbytky a přírůstky. Musí účetní jednotka odvést DPH z úbytků na skladu?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

§ 16 ZDPH Pořízení zboží z jiného členského státuGarance

3.1.2020, Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 16 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.1.2020 Předchozí §§ 16 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 16Pořízení zboží z jiného členského státu(1) Pořízením zboží z jiného ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus

Fakturace vícenákladůGarance

3.1.2020, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodavatel nám dodal odlitek, my jsme na něm začali provádět práce a poté jsme zjistili, že se jedná o zmetek - vyskytly se na něm slévárenské vady. Následkem těchto vad se prodloužil pracovní čas na obrábění a navýšily se i další náklady - větší spotřeba…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus
více článků
Nejčtenější

Společnost (Sdružení bez právní subjektivity) a DPH od 1. 1. 2019Garance

23.4.2019, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku se věnujeme aktuální tématice, kterou představuje fungování společnosti při uplatňování DPH, neboť se od 1. ledna 2019 pravidla sjednotila.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Prodej silážeArchiv

10.12.2015, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zemědělec prodává kukuřičnou siláž jak pro krmné účely, tak pro další zpracování v bioplynové stanici. Hodnota faktury je vždy vyšší než 100 000 Kč. Bude uplatněn princip přenesené daňové povinnost? Při prostudování celního sazebníku v oblasti obilovin jsem se…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Služby v EU a třetí zeměArchiv

10.4.2018, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu rozebíráme mechanismus fungování služeb, a to tzv. přeshraničních služeb v rámci Evropské unie („EU”) a se třetími zeměmi („3Z”).

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuArchiv

26.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přenesení daňové povinnosti je založen na principu, že v případě poskytnutí plnění plátcem jinému plátci daň z přidané hodnoty nepřiznává osoba, která plnění poskytla, ale příjemce daného plnění. Funguje to obdobně jako při pořízení zboží z jiného…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus

Změny v zákoně o DPHGarance

16.10.2019, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z oblasti DPH připomeneme v následujícím textu změny zákona o DPH platné od 1. 1. 2019 či později, upozorníme na výklady správce daně a zmíníme i změny velkým daňovým balíčkem od 1. 4. 2019. Věnujeme se i změnám v DPH v souvislosti se schválenou novelou zákona…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 7/2020 Sb. novela vyhl. č. 227/2008 Sb. (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 3)
  • 8/2020 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 3)
  • 9/2020 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 3)
  • 10/2020 Sb. ruší vyhl. č. 501/2005 Sb. (vyšlo dne: 14.1.2020 v částce č. 4)
  • 11/2020 Sb. Cenové předpisy 1/2020/CAU, 2/2020/CAU a 3/2020/CAU (vyšlo dne: 14.1.2020 v částce č. 4)
  • (vyšlo dne: 14.1.2020 v částce č. 4)
  • 12/2020 Sb. o právu na digitální služby (vyšlo dne: 17.1.2020 v částce č. 5)
  • 13/2020 Sb. novela vyhl. č. 225/2013 Sb. (vyšlo dne: 17.1.2020 v částce č. 6)
  • 14/2020 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové (vyšlo dne: 17.1.2020 v částce č. 6)
  • 15/2020 Sb. o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020 (vyšlo dne: 17.1.2020 v částce č. 6)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Účetní a daňové doklady - fakturace 2020

14.2.2020, Praha, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění - zaměřeno i na vládní programy

17.2.2020, Praha, Mgr. Magdaléna Vyškovská

V úvodu semináře budou probrány základní souvislosti cizineckého a pracovního práva při zaměstnávání cizinců. Budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, cizinecké, sociální, daňové právo). Seminář je především zaměřen na sociální zabezpečení a daňovou problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků. Popisovaná pravidla jsou doplněna případovými studiemi, které jsou řešeny lektorem a vysvětlovány v souvislostech. Probrána bude i aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu. Tento seminář se vzájemně doplňuje se seminářem Zaměstnávání cizinců v ČR - z pohledu pracovního práva.

Specialista na účetnictví - 1. stupně

24.2. – 27.2.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Začínajícím účetním pomůžeme zvládnout základní problematiku účetnictví. Vícedenní seminář zachycuje komplexní přehled vedení účetnictví. Informuje o základních povinnostech účetních jednotek, o vedení účetní agendy, o soustavě metodických prvků a postupů, mezi něž například patří bilanční princip, podvojnost účetních zápisů, souvztažnost účtů, účet a soustava účtů, účetní dokumentace, oceňování a inventarizace majetku. Dále se zaměříme na účtování jednotlivých druhů majetku, závazků, pohledávek, kurzových rozdílů, mezd, DPH a jiných daní. Ke snadnému pochopení dané problematiky jsou ke každé oblasti přidány příklady z praxe.

Cestovní náhrady

16.3.2020, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Mzdový specialista

1.4. – 23.4.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Daňový kalendář
leden 2020
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Nejbližší daňová povinnost
24.1.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za prosinec 2019

Další povinnosti tohoto dne...
PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba přihlášení a zakoupení produktu

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.1.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za prosinec 2019

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 20.1.2020
 1 EUR25,13 CZK (-0,01)
 1 USD22,67 CZK (+0,03)
 1 GBP29,47 CZK (-0,07)
 100 RUB36,83 CZK (-0)
 100 JPY20,57 CZK (+0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí