dnes je 16.10.2019
Nejnovější

Změny v zákoně o DPHGarance

16.10.2019, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z oblasti DPH připomeneme v následujícím textu změny zákona o DPH platné od 1. 1. 2019 či později, upozorníme na výklady správce daně a zmíníme i změny velkým daňovým balíčkem od 1. 4. 2019. Věnujeme se i změnám v DPH v souvislosti se schválenou novelou zákona…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

§ 82 ZDPH Vracení daně plátcům v jiných členských státechGarance

16.10.2019, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 82 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 82 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 82Vracení daně plátcům v jiných členských státech(1) Plátce, který má sídlo nebo provozovnu v ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus

Přeúčtování energií nájemníkovi - režim DPHGarance

16.10.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba, živnostník s příjmem dle § 7 ZDP, se stal od června 2019 plátcem DPH. Kromě své živnosti vlastní 2 byty, které pronajímá a zdaňuje příjem z nájmu dle § 9. Měsíčně vybírá od nájemníků nájemné a současně s tím zálohu na plyn, elektřinu a vodu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

DPH a daň z nabytí u stavebního pozemkuGarance

14.10.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koupili jsme pozemky, které splňují definici stavebních pozemků pro účely zákona o DPH a následně zařadili do obchodního majetku. Jelikož budeme pozemky využívat pro ekonomickou činnost, uplatnili jsme si z nákupu pozemků nárok na odpočet DPH v plné výši.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Nájem nemovitých věcíGarance

10.10.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Je přítelem, kdo oře mé pole a šetří pluh můj” - lidové rčení vzdává hold nejen zemědělcům pachtícím se na cizích lánech a přeneseně i milencům manželek, ale obecně všem oprávněným uživatelům cizích věcí. Sice je dnes hodně v kursu skupování bytů, staveb i…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Záloha a DPHGarance

10.10.2019, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku řešíme práva a povinnosti plátců daně z přidané hodnoty související s poskytováním záloh (úplat) před uskutečněním dohodnutého plnění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Automobil - DPHGarance

8.10.2019, Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Snad každý podnikající subjekt řeší téma automobily, jak se zohlední jejich pořízení a užívání v daních, zejména v dani z příjmů a dani z přidané hodnoty, které je věnován tento článek.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Oprava nemovitých věcí a korekce DPHGarance

8.10.2019, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. 4. 2019 s sebou přinesla několik zásadních novinek. Jednu z nich představuje povinné sledování vlivu významných oprav provedených na nemovitém majetku ve vztahu k nároku na odpočet daně z přidané hodnoty.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

§ 80a ZDPH Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemskoGarance

4.10.2019, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 80a ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 80a Následující §č. 235/2004 Sb....§ 80aVracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko(1) Mezinárodní organizace, jíž ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus

§ 81 ZDPH Vracení daně v rámci zahraniční pomociGarance

2.10.2019, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 81 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.4.2019 Předchozí §§ 81 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 81Vracení daně v rámci zahraniční pomoci(1) Pokud mezinárodní smlouva, která je součástí ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DPH profi plus
více článků
Nejčtenější

ZaokrouhleníGarance

4.6.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 36 odst. 5 ZDPH - Základ daně § 37 ZDPH - Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby Novelizací se mění pravidla pro zaokrouhlení daně a základu daně při platbách v hotovosti. Zaokrouhlení do 31. 3. 2019 Podle znění zákona o DPH do 31. ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi plus

Vypořádací a zálohový koeficientArchiv

7.9.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce je povinen krátit nárok na odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění, která použije podle § 72 odst. 6 ZDPH k uskutečnění:

Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Změny v zákoně o DPHArchiv

2.8.2019, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z oblasti DPH připomeneme v následujícím textu změny zákona o DPH platné od 1. 1. 2019 či později a také upozorníme na výklady správce daně. Zmíníme i změny velkým daňovým balíčkem od 1. 4. 2019 a další novinky.

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

Sleva z pronájmu za rok 2018Garance

5.6.2019, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze v březnu 2019 doúčtovat slevu 10 % z pronájmu automobilů za celý rok 2018? Nájemné bylo účtováno pravidelně měsíčně v roce 2018 a i nadále je v roce 2019 účtováno měsíčně. Umožňuje to zákon o DPH zpětně a co na to případně FÚ?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus

BrexitGarance

6.3.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Blíží se ať už „měkká”, či „tvrdá” varianta brexitu. Bohužel nerozumím tomu, proč je tomu v průběhu měsíce. Vzhledem k tomu, že máme „matku” v Británii a každý měsíc jí zasíláme cca 20-30 faktur za naši mzdovou práci, vyvstávají nám otázky. Práce na každé…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DPH profi | DPH profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 252/2019 Sb. mění vyhl. č. 55/2011 Sb. a vyhl. č. 189/2009 Sb. (vyšlo dne: 4.10.2019 v částce č. 109)
  • 253/2019 Sb. o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (vyšlo dne: 4.10.2019 v částce č. 109)
  • 254/2019 Sb. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 110)
  • 255/2019 Sb. mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 110)
  • 256/2019 Sb. mění zákon č. 112/2016 Sb. a zákon č. 235/2004 Sb. (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 111)
  • 257/2019 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 112)
  • 258/2019 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 112)
  • 259/2019 Sb. o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí (vyšlo dne: 14.10.2019 v částce č. 113)
  • 260/2019 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 (vyšlo dne: 14.10.2019 v částce č. 114)
  • 261/2019 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020 (vyšlo dne: 14.10.2019 v částce č. 114)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Mzdový specialista

21.10. – 30.10.2019, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Účetní a daňové doklady - fakturace 2019

25.10.2019, Praha, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Zaměstnávání cizinců z EU a třetích zemí (Ukrajina, Srbsko, Vietnam ad.) a vysílání zaměstnanců do zahraničí

9.12.2019, Praha, Mgr. Magdaléna Vyškovská

Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo). Tento seminář se vzájemně doplňuje se seminářem Zaměstnávání cizinců v ČR - z pohledu pracovního práva.

Cestovní náhrady 2019

16.12.2019, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Daňový kalendář
říjen 2019
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Nejbližší daňová povinnost
16.10.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky
PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba přihlášení a zakoupení produktu

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
16.10.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 15.10.2019
 1 EUR25,82 CZK (-0)
 1 USD23,46 CZK (+0,05)
 1 GBP29,66 CZK (+0,31)
 100 RUB36,4 CZK (-0,05)
 100 JPY21,66 CZK (+0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí