dnes je 30.5.2023

Input:

Registrace k DPH na základě žádosti

21.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrace k DPH na základě žádosti

Ing. Jana Kolářová

Úvod

Registrace k DPH na základě žádosti osoby povinné k dani (dále jen dobrovolná registrace) je upravena v ustanovení § 6f a § 94a ZDPH. Z tohoto ustanovení vyplývá, že osoby povinné k dani, pokud se nestanou plátci z důvodů vymezených v § 6 až § 6e ZDPH, mají právo se registrovat k DPH dobrovolně.

Právní úprava

Právní úprava

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH)

  • § 6f,

  • § 51,

  • § 94a,

  • § 106,

  • § 110l

Dobrovolná registrace osoby se sídlem v tuzemsku

Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku se může stát plátcem podle § 6f odst. 1 ZDPH, pokud uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně. Osoba povinná k dani může podat přihlášku k dobrovolné registraci k DPH kdykoliv s výjimkou osoby, které byla zrušena registrace z důvodů závažného porušení povinností vztahujících se ke správě DPH (až po uplynutí 1 roku).

Důvod dobrovolné registrace uvede osoba povinná k dani, která má v úmyslu se registrovat jako plátce, v přihlášce k registraci (MFin 5104 vzor č. 8).

Z § 6f odst. 1 ZDPH je zřejmé, že není přípustná dobrovolná registrace v případě, že osoba povinná k dani uskutečňuje nebo bude uskutečňovat výhradně plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 ZDPH s výjimkou plnění osvobozených od daně uvedených v § 72 odst. 1 písm. d) ZDPH.

Důvody dobrovolné registrace osob povinných k dani jsou v praxi různé, nejčastěji je to zahájení nového podnikání zaměřeného na jiné plátce, kteří registraci plátce požadují, popřípadě se jedná o investiční aktivity směřující k budoucímu podnikání a je důležité uplatnění nároku na odpočet daně např. v souvislosti s čerpáním dotací (např. u obcí vybudování vodovodů a kanalizací).

Správci daně je potřeba především doložit ekonomickou činnost. Tou je i přípravná fáze, kdy osoba povinná k dani ještě negeneruje uskutečněná plnění podléhající DPH. To bývá někdy problematické v řízení o registraci. Jako důkazní prostředek lze předložit kromě příslušných podnikatelských oprávnění i podnikatelský záměr, doklady o sjednávání zakázek s obchodními partnery, uzavřené smlouvy či alespoň jejich koncepty, projekty či jiné dokumenty, které dokládají faktické uskutečňování ekonomické činnosti. Finanční správa zveřejnila dokument "Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty Informace o ekonomické činnosti", jejíž vyplnění je dobrovolné. Z jejího obsahu je zřejmé, jaký typ informací může hladkému průběhu registračního řízení pomoci. Zároveň je potřeba si uvědomit, že pokud jsou správci daně předloženy konkrétní informace a následně dojde pod tlakem ekonomické reality ke změně, může to naopak další řízení v oblasti DPH komplikovat. Např. vozidla nejsou nakonec nakoupena do obchodního majetku plátce, ale najata od jiného subjektu, změní se místo skladování zboží i celý logistický proces atp. Správce daně může při následném prověřování údajů vykazovaných v přiznání (zejména nadměrných odpočtů DPH) hledět na tyto odchylky od tvrzení poměrně skepticky. Proto by předkládané informace měly být ze strany osoby povinné k dani co nejvíce písemně komentovány. Žadatel o registraci navíc nemůže žádným způsobem

Nahrávám...
Nahrávám...