dnes je 27.1.2022

Input:

Daňové novinky roku 2022

4.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.1.1
Daňové novinky roku 2022

Ing. Martin Děrgel

VYŠLO V ČÍSLE 1/2022

Daňové předpisy jsou oblíbeným terčem politiků, zájmových skupin a lobbistů, jsou tak často měněny, v čemž je rekordmanem zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p. (dále jen „ZDP”), který vstupuje do svého 30. roku se 186. novelou. Nejde ale jenom o počet samotných novel – přicházejících v průměru každé 2 měsíce – ale hlavně o rozsah a závažnost jimi přinášených změn. Samozřejmě jinou váhu má tzv. legislativně-technická úprava pouze zpřesňující text, na rozdíl od věcné novinky zasahující do letitých daňových pravidel.

Zatímco daně z příjmů ještě jsou prozatím dominantně v moci českých zákonodárců, tak ohledně daně z přidané hodnoty to už dávno neplatí. Rozhodující vliv na právní úpravu této „evropské daně” mají bruselští úředníci, kteří v zájmu sjednocení unijních pravidel citelně omezují legislativní svobodu jednotlivých členských států. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. (dále jen „ZDPH”) vstupuje do 19. roku své existence se 61 novelami, které tedy oproti daním z příjmů přicházejí v průměru „pouze” jednou za cca 4 měsíce.

Ostatní daňové předpisy jsou novelizovány daleko střídměji, zákony o dani silniční, o dani z hazardních her a daňový řád se naposledy měnily v roce 2020. A připomeňme dobrou zprávu, že daň z nabytí nemovitých věcí byla již v září 2020 zrušena, jen tak dále Parlamente! Předesílám, že se nebudeme věnovat tzv. covidovým úlevám…

Pro přehlednost uvedeme nejprve souhrn všech novel daňových zákonů přijatých v roce 2021 – o čemž svědčí tento rok za lomítkem, který je součástí čísla příslušného právního předpisu, pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů. Načež se podíváme na změny účinné od 1. ledna 2022 – v přehledu jsou tučně. Nebojte, nepůjde o nic zásadního ani nemilého, vesměs jde hlavně o daňové úlevy. Legislativně právně je to poněkud složitější, hrají totiž velkou roli tzv. přechodná ustanovení, která speciálně stanovují použitelnost některých úprav... Velmi stručný komentář hlavních novinek se omezuje na to nejvýznamnější pro běžného podnikatele a občana.

Věnovat se proto nebudeme tzv. daním energetickým – z plynu, pevných paliv a elektřiny, ani spotřebním daním – z minerálních olejů, lihu, piva, vína, tabákových výrobků, zahřívaných tabákových výrobků a surového tabáku, ani mezinárodnímu daňovému právu (hlavně EU směrnice ATAD, DAC 6, chystaná DAC 7…). V přehledu tady níže uvádíme jen změnové body týkající se novelizací ZDP a jejich den nabytí účinnosti.

 1. Daň z nemovitých věcí – 2 novely:
  • zákon č. 36/2021 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2024

  • zákon č. 284/2021 Sb. (5 změn) účinnost 1. 7. 2023

 2. Daně z příjmů – 9 novel:
  • zákon č. 39/2021 Sb. (2 změny) účinnost 4. 2. 2021

  • zákon č. 285/2021 Sb. (2 změny) účinnost 28. 7. 2021

  • zákon č. 329/2021 Sb. (2 změny) účinnost 1. 10. 2021

  • zákon č. 251/2021 Sb. (3 změny) účinnost 1. 1. 2022

  • zákon č. 286/2021 Sb. (13 změn) účinnost 1. 1. 2022

  • zákon č. 297/2021 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2022

  • zákon č. 324/2021 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2022

  • zákon č. 353/2021 Sb. (2 změny) účinnost 1. 1. 2022

  • zákon č. 284/2021 Sb. (2 změny) účinnost 1. 7. 2023

 3. Zákonné rezervy a opravné položky – 1 novela:
  • zákon č. 88/2021 Sb. (2 změny) účinnost 16. 3. 2021

 4. Daň z přidané hodnoty – 4 novely:
  • zákon č. 355/2021 Sb. (83 změn) účinnost 1. 10. 2021

  • zákon č. 371/2021 Sb. (6 změn) účinnost 1. 1. 2022

  • zákon č. 284/2021 Sb. (9 změn) účinnost 1. 7. 2023

  • zákon č. 363/2021 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2025

Daně z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”) s účinností od 1. 1. 2022 postihlo pět novel schválených v roce 2021. Jde vesměs o drobnosti zajímající poměrně omezený okruh poplatníků, otazníkem je nový typ slevy na dani za pohledávky do 1 500 Kč vyřazené z možnosti exekuce.

Za zmínku stojí zvýšení minimální mzdy od ledna 2022 o 1 000 Kč na 16 200 Kč, mění totiž na ni navázané parametrické údaje zdanění občanů.: Osvobozený limit důchodů § 4 odst. 1 písm. h), maximální slevu na dani za umístění dítěte „školkovné” § 35bb, a podmínku výše příjmů pro daňový bonus na dítě § 35c. A vzrůst průměrné mzdy zvýšil částku, od níž základ daně podléhá druhé, vyšší sazbě daně 23 % dle § 16 a § 38h ZDP. Loni to bylo 1 701 168 Kč a 141 764 Kč (u měsíčních záloh z mezd), letos již 1 867 728 Kč a 155 644 Kč.

1. 1. 2022 nabyly účinnosti také dvě novinky přijaté předloni v roce 2020 v rámci těchto dvou zákonů:

 • Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění:

  • Měnil 5 zákonů, přičemž ZDP se týkalo 23 změnových bodů, které nabyly účinnosti již 1. září 2020.

  • Pouze jeden bod měl účinnost odloženou na 1. leden 2022. Týká se § 23e ZDP upravující tzv. omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů vyžadovaná unijní směrnicí ATAD proti praktikám vyhýbání se dani z příjmů. Jde o velmi spletitou, komplexní a náročnou daňovou problematiku, která se naštěstí v praxi týká zejména velkých nadnárodních korporací. Novela do odstavců 7 a 8 dtto doplnila speciální pravidla výpočtu tzv. daňového zisku před úroky pro společníky v.o.s. a komplementáře k.s.

 • Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony:

  • Měnil 34 zákonů, přičemž ZDP se týkalo 99 změnových bodů, které nabyly účinnosti již 1. září 2020.

  • 1 bod ale čekal na účinnost do 1. 1. 2022. Jde o snížení daně o 3 000 Kč/rok obecně všem lidem, neboť se o ně zvyšuje základní sleva na dani na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP na 30 840 Kč.

1. novela ZDP 2022  
Zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   Mění 14 zákonů,
ZDP se týkají 3 body  
Účinnost: 1. ledna 2022  
 • Stěžejní první část novelizačního zákona mimo jiné ruší Regionální rady regionu soudržnosti, vymezené jako samostatné právnické osoby, zejména pro účely čerpání dotací z prostředků EU, jelikož samotné kraje jsou populačně nedostačující. V návaznosti na to se z § 19 odst. 1 písm. u) ZDP vypouští tyto subjekty z osvobození příjmů od daně. Do takto uvolněného místa se pouze formálně přeřazuje, osamostatňuje Česká národní banka, která doposud byla uvedena ve skupině vícera osvobozených poplatníků pod písm. f) dtto. Regionální rady regionu soudržnosti se vypouštějí také z osvobození bezúplatných příjmů dle § 19b ZDP.

 


2. novela ZDP 2022  
Zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění p. p., zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění p.p., a některé další zákony   Mění 8 zákonů,
ZDP se týká 13 bodů  
Účinnost: 1. ledna 2022  
Nahrávám...
Nahrávám...