dnes je 14.4.2024

Input:

§ 71c ZDPH

1.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.10.710003
§ 71c ZDPH

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

§ 7a ZDPH – Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu

§ 12 ZDPH – Místo plnění při dovozu zboží

§ 20 ZDPH – Dovoz zboží

§ 23 ZDPH – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží

§ 65 ZDPH – Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu

 

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 143 – 145

Směrnice Rady 2009/132/ES, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009, o systému Společenství pro osvobození od cla

Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

Směrnice Rady 2009/132/ES

 

Komentář:

Ustanovení § 71c ZDPH stanoví pravidla a množstevní limity pro osvobození od daně u dovozu tabákových výrobků cestujícím.

K § 71c odst. 1 až 3 ZDPH 

Ustanovení odst. 1 stanoví množstevní limity pro osvobozený dovoz tabákových výrobků cestujícím (200 cigaret, 100 doutníků o hmotnosti nejvýše 3 g nebo 50 g doutníků o hmotnosti vyšší než 3 g, 250 g tabáku ke kouření nebo výrobky

Nahrávám...
Nahrávám...