dnes je 27.11.2022

Input:

§ 6f

27.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.60006
§ 6f

Ing. Hana Straková

§ 6f

 1. (1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.
 2. (2) Při ukončení dědického řízení je dědic, kterému je majetek vydán a který pokračuje v uskutečňování ekonomických činností po zemřelém plátci, plátcem ode dne následujícího po dni vydání majetku.
 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 94a

  • § 96

  • § 106

  • § 106b

  • § 106d

Směrnice Rady 2006/112/ES

Jedná se o původní § 94 odst. 18 s odkazem na § 95 odst. 7 a 8.

Osoba povinná k dani se stává plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým tuto osobu správce daně zaregistruje.

Oznámení rozhodnutí je nutno chápat ve smyslu daňového řádu jako okamžik, kdy je příjemci rozhodnutí doručeno.

Osoba povinná k dani si již nebude moci určit, od kterého dne chce být plátcem.

K § 6f odst. 1

Jedná se o dobrovolnou registraci osoby povinné k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně (původní § 95 odst. 7). Plátcem se tato osoba stává ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je

Nahrávám...
Nahrávám...