dnes je 13.4.2024

Input:

Vracení nadměrného odpočtu

8.4.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

4.3.9 Vracení nadměrného odpočtu

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 155 DŘ – Vrácení, použití a převod vratitelného přeplatku

§ 155b DŘ – Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku

§ 105 ZDPH – Přeplatek skupiny

Do 31. 12. 2020   1. 1. 2021–2022  
Ustanovení § 105 odst. 1 a 2 ZDPH ve znění do 31. 12. 2020 znělo následovně:   Ustanovení § 105 ZDPH ve znění od 1. 1. 2021 už řeší pouze přeplatek skupiny, kdy k žádné věcné změně nedochází, a zní následovně:  
(1) Vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek vyšší než 100 Kč, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu. To neplatí, pokud vznikne vratitelný přeplatek změnou stanovené daně na základě dodatečného vyměření.   Přeplatek skupiny vzniklý v důsledku stanovení daně se použije na úhradu případného nedoplatku skupiny nebo kteréhokoli člena skupiny. Pokud skupina ani žádný její člen nemají nedoplatek, stává se tento přeplatek vratitelným.  
Nahrávám...
Nahrávám...