dnes je 30.3.2023

Input:

Sazby daně u zdanitelného plnění

31.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.40.1 Sazby daně u zdanitelného plnění

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 47 ZDPH – Sazby daně u zdanitelného plnění

2015–31. 3. 2019   1. 4. 2019–31.12.2019   1. 1. 2020–2022
1. 5. 2020–2022
1. 7. 2020–2022
1. 1. 2021–2022
1. 1. 2022–2023
 
Základní sazba daně činí 21 %, první snížená sazba daně činí 15 %,

druhá snížená sazba daně činí 10 %.

Daň se vypočte dle § 37 odst. 1 ZDPH jako součin základu daně a sazby daně.

Z úplaty, která je včetně daně, může plátce dle § 37 odst. 2 ZDPH daň vypočítat v případě první snížené sazby daně pomocí koeficientu 0,1304,

v případě druhé snížené sazby daně
pomocí koeficientu 0,0909 a v případě základní sazby daně pomocí koeficientu 0,1736.  
U zdanitelných plnění se nadále uplatňují tři sazby daně.Základní sazba daně činí 21 %, první snížená sazba daně činí 15 % a druhá snížená sazba daně činí 10 %.

Ke změně dochází v ustanovení § 37 ZDPH, které stanoví způsob výpočtu daně.

Tzv. zdola se daň nadále počítá jako součin základu daně a sazby daně.

Změněn je způsob výpočtu daně tzv. shora.

Daň se vypočte jako rozdíl mezi
  1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a

  2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně,

    1,15 v případě první snížené sazby daně nebo

    1,10 v případě druhé snížené sazby daně.
 
S účinností od výše uvedených dat došlo ke změnám v uplatňování sazeb.

V tomto jediném případě jsme se přiklonili k popsání změn pouze v komentáři.

Vše ostatní platí stejně, jako je uvedeno ve sloupci "1. 4. 2019–31.12.2019".  

Komentář:

Od 1. 1. 2020

S účinností od 1. 1. 2020 došlo k jedné změně při uplatňování sazeb daně. U tepla a chladu se po změně v ustanovení § 47 odst. 3 ZDPH uplatňuje druhá snížená sazba daně, tedy 10 %.

Od 1. 5. 2020

S účinností od 1. 5. 2020 došlo ke změnám v uplatňování sazeb daně jak u zboží, tak především u několika položek poskytování služeb.

Do přílohy č. 3a k ZDPH byla vložena položka pitná voda (kód nomenklatury celního sazebníku 2201), u které se tak uplatňuje druhá snížená sazba daně, tedy 10 %. Pro účely ZDPH se přitom pitnou vodou rozumí pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona č. 274/2001 Sb.

Současně byly do přílohy č. 3a k ZDPH vloženy následující položky dle kódů celního sazebníku 4901-4905, 4911, 8523: knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud jsou obsaženy na hmotném nosiči a nejde o zboží, u kterého reklama přesahuje více než 50 % obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu. Vyjmenované zboží tak nově podléhá druhé snížené sazbě daně, tedy 10 %.

Dle nového ustanovení § 47 odst. 5 ZDPH (od 1. 1. 2022 § 47 odst. 6 ZDPH) se rovněž u elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu, uplatní druhá snížená sazba daně (10 %).

Do přílohy č. 2a k ZDPH, tedy do seznamu služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně (10 %), byly vloženy následující položky vymezené mimo textové vymezení také kódy klasifikace produkce CZ-CPA:

36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.

37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.

56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud

- nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59,

- se nejedná o podání

Nahrávám...
Nahrávám...