dnes je 10.12.2022

Input:

§ 99 Zdaňovací období

3.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14.99
§ 99 Zdaňovací období

Ing. Olga Hochmannová

§ 99

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.

  • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
    • § 6 - 6i

    • § 99a, 99b

    • § 101

Směrnice Rady 2006/112/ES čl. 250 – 262

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

K § 99

Zdaňovacím obdobím obecně je kalendářní měsíc.

Výjimky z tohoto pravidla stanoví § 99a a 99b. Úhrnem z těchto ustanovení vyplývá, že měsíční zdaňovací období mají povinně plátci s obratem vyšším než 10 mil. Kč, plátci v kalendářním v roce, v němž byli registrováni, případně i v kalendářním roce následujícím po registraci (pokud správce daně nepovolí změnu), nespolehliví plátci, skupina, plátci v průběhu insolvenčního řízení a identifikované osoby (viz § 99a a 99b).

K § 99

Novelou bylo stanoveno, že zdaňovacím obdobím plátce je obecně kalendářní měsíc. Výjimky z tohoto obecného pravidla jsou stanoveny pro plátce (tedy nikoli pro identifikované osoby) v § 99a a 99b. Pro identifikované osoby je tedy zdaňovacím obdobím pouze kalendářní měsíc.

Nahrávám...
Nahrávám...