dnes je 14.4.2024

Input:

§ 71i ZDPH Osvobození od daně při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby

4.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.10.710009
§ 71i ZDPH Osvobození od daně při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Komentář:

Zákonem č. 349/2023 Sb. bylo s účinností od 1. 1. 2024 do zákona o DPH vloženo osvobození při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby. Co se pro tyto účely rozumí knihou, je definováno v § 71i odst. 1 ZDPH. Je to kniha, obrázková kniha, předloha ke kreslení, omalovánka, brožura, hudebnina nebo kartografický výrobek, včetně zvukového záznamu jejich obsahu, za podmínky, že se jedná o zboží

a) těchto kódů celního sazebníku ve znění platném k 1. 1. 2018:

4901 (tištěné knihy, brožury...),

4903 – 4905 (obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky..., hudebniny, noty tištěné nebo ručně psané, kartografické výrobky všech druhů),

4911 (ostatní tiskařské výrobky včetně tištěných obrazů a fotografií),

8523 (optická média),

b) u kterého reklama nepřesahuje 50 % obsahu,

c) které výlučně nebo převážně nesestává z hudebního nebo audiovizuálního obsahu.

Jak vyplývá z výše uvedeného odst. 1, osvobození se vztahuje na zboží vyjmenované jako kniha v tištěné podobě i v elektronické podobě na hmotném nosiči, nevztahuje se však na nosiče s hudebním nebo filmovým záznamem.

Toto osvobození dle § 71i ZDPH se na dodání knihy uplatní při dodání v tuzemsku, avšak pokud se jedná o dodání knihy mimo tuzemsko, uplatní se osvobození za podmínek stanovených v § 64, § 66 nebo § 71h ZDPH. To znamená, že např. při dodání knihy do jiného členského státu musí být splněny podmínky pro osvobození dle § 64 ZDPH, při vývozu knihy podmínky § 66 ZDPH a při dodání knihy provozovateli elektronického rozhraní podmínky § 71h ZDPH.

Jak je dále stanoveno v odst. 2, osvobození se vztahuje i na knihy dodané v elektronické podobě jako elektronicky poskytovaná služba.

Poskytnutím služby obdobné dodání knihy se rozumí

  1. elektronicky poskytovaná kniha, jejíž dodání by bylo osvobozeno od daně [tj. elektronicky poskytovaná služba dle § 10i ZDPH, resp. přílohy I, odst. 3 písm. c) Nařízení Rady 282/2011],
  2. půjčování nebo nájem knihy v rámci veřejných knihovnických a informačních služeb dle knihovního zákona nebo obdobných služeb.

Pokud se jedná o služby půjčování a knihovnické služby, osvobození se dle uvedeného ustanovení vztahuje jen na půjčování či nájem knih (které jsou samy osvobozeny od daně), ne však na půjčování ostatních druhů zboží z knihovny.

V zákoně o DPH však již osvobození od DPH pro knihovnické služby existuje po celou dobu platnosti tohoto zákona, a to v § 61 písm. e) ZDPH. Podle ustanovení § 61 ZDPH je osvobozeno od daně poskytování

Nahrávám...
Nahrávám...