dnes je 26.5.2020

Input:

Zaokrouhlení

4.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.100.16 Zaokrouhlení

Ing. Jana Kolářová

Právní úprava

§ 36 odst. 5 ZDPH – Základ daně

§ 37 ZDPH – Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby

Komentář

Novelizací se mění pravidla pro zaokrouhlení daně a základu daně při platbách v hotovosti.

Zaokrouhlení do 31. 3. 2019

Podle znění zákona o DPH do 31. 3. 2019 je možné daň zaokrouhlit na celou korunu matematicky, tj. do 0,49 na koruny dolů, od 0,50 na koruny nahoru. Zároveň platí, že rozdíl ze zaokrouhlení částky daně se nezahrnuje do základu daně. Při výpočtu tzv. shora se koeficient zaokrouhlí na čtyři desetinná místa (0,1736 … 0,1304 … 0,0909), což má vliv i na výpočet daně. Případný rozdíl ze zaokrouhlení celé úplaty v hotovosti na koruny se však do základu daně zahrnuje.

Zaokrouhlení od 1. 4. 2019

Novelizací byl vypouštěn text ohledně zaokrouhlování vypočtené daně na celé koruny. Stejné částky daně by tak měly vycházet obdobně při výpočtu daně zdola i shora.

Výpočet daně

Výpočet daně zdola zůstává stejný jako do 31. 3. 2019 (součin základu daně a sazby).

Při výpočtu tzv. shora se daň do 31. 3. 2019 vypočítala s pomocí koeficientu zaokrouhleného na čtyři desetinná místa (0,1736 … 0,1304 … 0,0909).

Příklad

Byla přijata záloha 1 000 Kč na plnění v různých sazbách daně. Daň se vypočte následovně:

Sazba   Koeficient   DPH  
21 %   0,1736   173,60  
15 %   0,1304   130,40  
10 %   0,0909   90,90  

Od 1. 4. 2019 se daň shora vypočte jako rozdíl mezi:

  1. částkou odpovídající výši úplaty včetně daně (bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti) a
  2. částkou, která se vypočítá jako