dnes je 27.1.2022

Input:

Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb.

25.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.15.2
Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb.

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb.

Příloha č. 2 Ustanovení související

§ 47 ZDPH

§ 47a ZDPH

příloha č. 2a, 3a

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Příloha č. 2 – Komentář ke změnám v roce 2019

S účinností od 1. 2. 2019 byla z přílohy č. 2 vyjmuta položka klasifikace 49 a 50 – pozemní pravidelná hromadná doprava cestujících a jejich zavazadel, které dosud podléhaly první snížené sazbě daně 15 %.

Tyto položky byly vloženy do nové přílohy č. 2a se seznamem služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně 10 %.

Uvedené položky 49 a 50 zahrnují pozemní pravidelnou hromadnou dopravu a vodní hromadnou pravidelnou dopravu cestujících a jejich zavazadel.

Doprava lyžařskými vleky však nebyla do přílohy č. 2a zařazena, a proto nadále podléhá sazbě daně 15 %.

Naproti tomu doprava osob lanovými dráhami má patřit do položky č. 49 v příloze č. 2a a tedy podléhat sazbě daně 10 %, jak je uvedeno ve výkladu GFŘ zveřejněném na internetových stránkách Finanční správy.

Tyto změny byly provedeny zákonem č. 6/2019 Sb., kterým se mění zákon o DPH a vstoupily v účinnost k 1. 2. 2019.

Další výklad k obsahu a účinnosti těchto změn je u komentáře k příloze č. 2a.

Příloha č. 2
Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě

CZ-CPA Popis služby
  Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
33.17.19 Opravy invalidních vozíků.
36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.
37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.
38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu.
38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.
51 Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
5556 Ubytovací služby.Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až § 59 ZDPH nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.
59.14 Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.
81.21.10 Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
86 Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.
87 Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.
88.10, 88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
90 Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.
90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).
93.11, 93.12 Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem.
93.13 Služby posiloven a fitcenter.
93.29.11 Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.
93.29.21 Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.
96.03 Pohřební a souvisejících služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.
96.04 Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

Snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008 a výslovně uvedenému slovnímu

Nahrávám...
Nahrávám...