dnes je 8.12.2022

Input:

§ 5b Skupina

30.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.50002
§ 5b Skupina

Ing. Hana Straková

§ 5b

 1. Pro účely tohoto zákona jedná za skupinu její zastupující člen. Zastupujícím členem se rozumí člen skupiny se sídlem v tuzemsku, který je oprávněn k jednání za skupinu. Pokud ve skupině není člen se sídlem v tuzemsku, může být zastupujícím členem kterýkoli člen skupiny.
 2. Členové skupiny odpovídají společně a nerozdílně za povinnosti skupiny vyplývající z daňových zákonů. Za tyto povinnosti skupiny odpovídají i po jejím zrušení nebo po zániku jejich členství ve skupině, a to za období, ve kterém byli členy skupiny.
 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 5a

  • § 5c

  • § 6d

  • § 93a

  • § 95a

  • § 96

  • § 99

  • § 99b

  • § 100

  • § 106

  • § 106e

  • § 106f

Směrnice Rady 2006/112 ES (článek 9 a 11)

V § 5b je stanoveno, kdo jedná za skupinu a zakotvuje společnou a nerozdílnou odpovědnost členů skupiny za povinnosti skupiny vyplývající z daňových zákonů.

K § 5b odst. 1

Za skupinu jedná její zastupující člen. Zastupující člen je určen v přihlášce k registraci k DPH pro skupiny. Jestliže je členem skupiny pouze jedna osoba se sídlem v tuzemsku a ostatní členové jsou tuzemskými částmi osob se

Nahrávám...
Nahrávám...