dnes je 26.6.2022

Input:

§ 16 ZDPH Pořízení zboží z jiného členského státu

14.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.16
§ 16 ZDPH Pořízení zboží z jiného členského státu

Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

§ 2 – Předmět daně

§ 11 – Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu

§ 13 – Dodání zboží a převod nemovitosti

§ 25 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu

§ 35 – Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu

§ 82 – Vracení daně osobám registrovaným k dani v jiném členském státě

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

§ 16 ZDPH stanoví podmínky, za kterých se jedná o pořízení zboží z jiného členského státu a řeší uplatňování daně při obchodování se zbožím mezi členskými státy.

K § 16 odst. 1

V odstavci 1 je vymezen pojem „pořízení zboží z jiného členského státu” jako nabytí práva nakládat se zbožím jako vlastník za podmínky, že zboží je pořízeno od osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo od osoby, které vznikla nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném členském státě, a zboží je odesláno nebo přepraveno z členského státu do tuzemska nebo do členského státu odlišného.

Přepravu nebo odeslání přitom může uskutečnit

• pořizovatel,

• dodavatel – osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která uskutečňuje dodání zboží, nebo

• zmocněná třetí osoba.

K § 16 odst. 2

Podle odst. 2 se za pořízení zboží nepovažuje dodání zboží s montáží nebo instalací, dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy, nebo dodání elektřiny osobou, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou, nebo zasílání zboží podle § 13 odst. 7 zákona, nebo nabytí vratného obalu za úplatu.

K § 16 odst. 3

V odstavci 3 je stanoven postup pro případ, kdy právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, uskutečnila dovoz zboží do jiného členského státu a z tohoto jiného členského státu bylo zboží následně přepraveno nebo odesláno do tuzemska. V takovém případě se pro účely zákona o DPH považuje zboží za odeslané nebo přepravené do tuzemska z jiného členského státu, do kterého byl uskutečněn dovoz.

Pokud by však právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, uskutečnila dovoz zboží ze třetí země do tuzemska a přeprava zboží by pokračovala dále do jiného členského státu, například do Rakouska, může tato právnická osoba požádat o vrácení daně z dovozu. Předpokladem pro vrácení daně je, že uvedená právnická osoba prokáže, že pořízení zboží do Rakouska bylo předmětem daně. Potom se na právnickou neziskovou osobu vztahují pro vrácení daně obdobně ustanovení § 82.

K § 16 odst. 4

Za pořízení zboží z jiného členského státu plátcem se také považuje přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou a která není plátcem, za účelem následného dodání zboží v tuzemsku pořizovateli.

K § 16 odst. 5 písm. a)

Za pořízení zboží z jiného členského státu plátcem se mimo jiné také považuje přemístění zboží plátcem pro účely uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska a toto zboží bylo plátcem v rámci ekonomických činností v tomto jiném členském státě vyrobeno, nakoupeno, pořízeno z dalšího členského státu nebo dovezeno z třetí země.

K § 16 odst. 5 písm. b)

Za pořízení zboží z jiného členského státu se považuje i přemístění zboží plátcem z jiného členského státu do tuzemska, které bylo odesláno nebo přepraveno ze třetí země

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...